COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN UTRECHT

De Commissie Welstand en Monumenten adviseert het college van burgemeester en wethouders over aanvragen van een omgevingsvergunning. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning beoordeelt de commissie het uiterlijk, inclusief plaatsing in zijn omgeving, en de zichtbare kwaliteit van het bouwwerk. Dit doet zij op basis van de criteria in de welstandsnota 'De schoonheid van Utrecht'. Het Bureau van de Commissie Welstand en Monumenten toetst aan de hand van de criteria en richtlijnen in de welstandsnota de veel voorkomende (kleinere) bouwwerken. Bij een monumentenaanvraag worden de monumentale aspecten bekeken, zowel interieur als exterieur. De Commissie Welstand en Monumenten is onafhankelijk.

De vergadering van de commissie is openbaar, de documenten zijn op deze site in te zien.

BUREAU COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door het Bureau Commissie Welstand en Monumenten:
bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ, UTRECHT
postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
telefoon: 030 - 286 42 25
e-mailadres: welstand@utrecht.nl

Wilt u een aanvraag indienen of de stand van zaken van een advies weten, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon 030 - 2860000.

CONTACT

Via welstand@utrecht.nl kunt u uw vraag stellen aan het Bureau Commissie Welstand en Monumenten. U krijgt in principe binnen twee werkdagen een reactie op uw bericht.