WELSTANDSCRITERIA EN RICHTLIJNEN

Welstandscriteria

Voor de veel voorkomende kleinere bouwwerken zijn welstandscriteria opgesteld. Dit om duidelijkheid te bieden voor de aanvrager en voor een snellere procedure. Meestal wordt een dergelijke aanvraag ambtelijk getoetst. Hierdoor kan de adviesprocedure sneller worden doorlopen. Bij de welstandscriteria gaat het om zo concreet mogelijke, objectieve criteria die vooraf maximale duidelijkheid geven aan de planindieners.

Richtlijnen

Voor een aantal veel voorkomende vergunningsplichtige bouwwerken zijn in aanvulling op de beoordelingscriteria uit de welstandsnota een aantal richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen kunnen beschouwd worden als handreiking aan de aanvrager. Ze zijn richtinggevend en kunnen daarom het vergunningtraject bespoedigen. Ook hier zal in veel gevallen ambtelijk getoetst worden, waarbij de Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht geraadpleegd kan worden.

Er zijn door de gemeente Utrecht welstandscriteria en richtlijnen geformuleerd voor:

De uitwerking van deze criteria en richtlijnen kunt u vinden in de welstandsnota via deze directe link: webdocument Welstandscriteria en richtlijnen Welstandsnota (PDF)