SOORTEN ADVIEZEN

De Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht adviseert op basis van criteria en richtlijnen (opgenomen in de welstandsnota 'De schoonheid van Utrecht') en kan de volgende adviezen geven: