SOORTEN AANVRAGEN

Naast haar wettelijke taak ‑ adviseren over aanvragen omgevingsvergunning ‑ adviseert de Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht het college in principe over alle wijzigingen die de gebouwde omgeving betreffen:

Monumenten

Voor meer informatie over monumenten en het verbouwen van monumenten kunt u contact opnemen met de afdeling Erfgoed via het Klantcontactcentrum: 030-2860000 of e-mail: monumenten@utrecht.nl. Ook kan de afdeling Erfgoed u vertellen of een pand wel of geen monumentale status heeft. Informatie over monumenten in Utrecht, inclusief de monumentenlijst, vindt u op: www.utrecht.nl/erfgoed

Stedenbouw

Iedere bij de gemeente ingediende aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Indien een aanvraag afwijkt van het bestemmingsplan, wordt advies aan de vakafdeling Stedenbouw gevraagd. Aanvragen worden pas door de Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht beoordeeld of door het Bureau COU getoetst als ze of passen binnen het bestemmingsplan of voorzien zijn van een positief advies van de vakafdeling Stedenbouw.

Meer informatie

Wilt u een aanvraag indienen, de stand van zaken van een advies weten of wilt u andere informatie over bouwen en verbouwen, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon 030 - 2860000

U kunt uw vraag ook stellen via het mailadres: informatievergunningenbouwen@utrecht.nl

Links

Bestemmingsplannen gemeente Utrecht
Bouwen en verbouwen gemeente Utrecht
Erfgoed gemeente Utrecht