WELSTAND IN DE TOEKOMST

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college in 2012 en 2013 een verkenning over de toekomst van het Utrechtse welstandstoezicht uitgevoerd. Het doel van dit project was om verschillende vormen van welstandstoezicht –als onderdeel van de gehele kwaliteitsborging van de gebouwde omgeving- te onderzoeken en voorstellen te doen voor het toekomstige welstandstoezicht in Utrecht. Dit betrof onder meer het samenvoegen van de twee Commissies Welstand en Monumenten, het onderzoeken van een mogelijk experiment voor welstandsvrije gebieden, het voorkomen van dubbele kwaliteitstoetsing indien een supervisor actief is, het actualiseren van de welstandsnota (korte termijn), het vernieuwen van de welstandsnota (langere termijn), het verbeteren van de communicatie en het beter begeleiden van aanvragen in een vroeg stadium. De implementatie van de voorstellen is in 2014 en 2015 grotendeels afgerond.