BUREAU COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN UTRECHT

Ondersteuning commissie

De Commissie Welstand en Monumenten in Utrecht wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat, het Bureau Commissie Welstand en Monumenten. Op het Bureau werken de volgende personen:

Ing. Coen van Barneveld Secretaris
Ir. Robert Taapken Uitvoerend secretaris/architect
Roger Alwart Planbeoordelaar/architect
Serpil Aydemir-Ünal Secretariële ondersteuning

Vooroverleg

Voor het geval u van tevoren wilt weten of uw aanvraag omgevingsvergunning op welstandsgronden en stedenbouwkundige gronden goedgekeurd zal worden kunt u via de Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving een omgevingsoverleg indienen. Ook is voor- of tussenoverleg met de medewerkers van Bureau Commissie Welstand en Monumenten mogelijk, maar alleen op afspraak - gemaakt via telefoon of e-mail.

Bureau Commissie Welstand en Monumenten

Het Bureau Commissie Welstand en Monumenten is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 030-286 42 25. Indien alle werknemers afwezig zijn of in gesprek kunt u het antwoordapparaat inspreken.

bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ, UTRECHT
postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
telefoon: 030 - 286 42 25
e-mailadres: welstand@utrecht.nl