COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN UTRECHT

Vergaderingen

De commissie komt één keer in de twee weken bij elkaar in een openbare vergadering, in de regel op dinsdagochtend. Indien u meer informatie wilt over deze welstandsvergaderingen kunt u contact opnemen met het Bureau Commissie Welstand en Monumenten: 030 - 286 42 25.

Voor project Merwede in de Merwedekanaalzone is een apart kwaliteitsteam opgericht dat in het voortraject adviseert over de bouwplannen en de inrichting openbare ruimte. Indien u interesse heeft in het bijwonen van de vergaderingen of het inzien van de verslagen, kunt u een mail sturen aan het bureau: welstand@utrecht.nl

Samenstelling Commissie Welstand en Monumenten

De commissie is samengesteld uit deskundige leden en een niet-deskundig lid. De deskundige leden zijn benoemd op basis van hun expertise in een bepaalde vakdiscipline. Een niet-deskundig lid heeft sinds 1 oktober 2005 zitting in de commissie ter verbreding van de samenstelling en om ondermeer de toegankelijkheid en transparantie te verhogen. Van alle commissieleden wordt verwacht dat zij in staat zijn om zijn of haar advies duidelijk richting aanvragers te kunnen verwoorden. De diversiteit aan vakdisciplines is bedoeld om tot een zo breed mogelijk gefundeerd advies te komen.


voorzitter
Ir. Peter van Assche


architect

leden
ir. Harriën van Dijk restauratie-architect / bouwhistoricus
Ilja Bos burgerlid
drs. Wijnand Galema architectuurhistoricus
ir. Pascal Grosfeld architect
ir. Hanneke Kijne landschapper / stedenbouwkundige
ir. Marijn Schenk architect

De leden worden door het College voorgedragen voor benoeming aan de gemeenteraad. De benoeming geldt voor drie jaar, bij gebleken geschiktheid kan dit verlengd worden met wederom een termijn van drie jaar.

Curriculum vitae Van Dijk

Harriën van Dijk (1973, Nunspeet) is ruim opgeleid: in 1996 heeft hij aan de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen een opleiding als interieurarchitect afgerond, in 2003 een HBO+opleiding aan de Hogeschool van Utrecht op het gebied van Bouwhistorie en Restauratie en in 2012 is hij aan de Technische Universiteit Delft als architect afgestudeerd. In 1996 was hij als medewerker op de Werkplaats voor Architectuur Utrecht en bij WVAU-Architecten in Werkhoven betrokken bij een aantal restauratieprojecten, waaronder de vakantiewoning van Gerrit Rietveld in Breukelen en het Zuiderbad in Amsterdam. Tussen 2003 en 2008 verrichtte hij (bouw-)historisch onderzoek voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. In 2007 startte hij daarnaast een eigen bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek, Restauratie en Herontwikkeling op (Architectuurbureau BORH) waarvoor hij een breed scala aan onderzoeks- en restauratieopdrachten uitvoert. Tussen 2012 en 2015 is hij als senior beleidsmedewerker monumentenzorg bij de gemeente Hilversum werkzaam geweest. Naast zijn werkzaamheden is Harriën van Dijk actief als algemeen bestuurslid van DOCOMOMO-Nederland, is hij betrokken bij het bouwkundig beheer van het Rietveld Schröderhuis en geeft hij onderwijs op het gebied van bouwhistorie en restauratie aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij lid van de Welstands- en Monumentencommissie van ’s-Hertogenbosch.

Curriculum vitae Bos

Ilja Bos (1974, Utrecht) heeft haar hele leven in Utrecht gewoond en kent de stad Utrecht erg goed. Na haar Havo-diploma werkte ze in de verkoop, marketing en als partieel bedrijfsleider. Daarnaast heeft ze haar M.M.O.c diploma behaald en enkele cursussen zoals fotografie en Nima A afgerond. Momenteel is Ilja actief als vrijwilligster voor een culturele stichting en bij vluchtelingenopvang, en verricht zij administratieve werkzaamheden in de privésfeer.

Curriculum vitae Van Assche

Peter van Assche is architect. Hij begon als wetenschapper in het Europese lucht- en ruimtevaartlaboratorium bij München, studeerde cum laude af als informatietheoreticus aan de TU in Eindhoven en startte een promotie aan het Institute for Experimental Mathematics in Essen (Dld). Daar ontdekte hij dat zijn creativiteit beter tot zijn recht kwam in het ontwerpen van gebouwen. In 2001 studeerde hij af aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, werkte gedurende acht jaar bij Sjoerd Soeters, Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek. Hij speelde piano in restaurants en werkte als architectuurjournalist in Berlijn.

Sinds 2002 leidt Peter van Assche bureau SLA in Amsterdam. Bekende ontwerpen zijn het Nationaal Glasmuseum en de Noorderparkbar. Momenteel worden ondermeer het Europagebouw op het Marineterrein in Amsterdam en een Natuur- en Milieu Educatiecentrum gerealiseerd. De Volkskrant publiceerde het Nationaal Glasmuseum als beste nieuwe gebouw van 2010. De Noorderparkbar werd genomineerd voor de ARC12 prijs, de Dutch Design Award, de DOEN materiaalprijs en de NAi/AM prijs. Werk van bureau SLA werd twee keer opgenomen in het Jaarboek voor Nederlandse Architectuur. De projecten van bureau SLA kenmerken zich door een integrale benadering van gebouw en omgeving, een serieuze dialoog met opdrachtgever en een opmerkelijk plezier in complexe vraagstukken. In de dagelijkse praktijk zijn terugkerende thema’s: duurzaamheid in relatie tot beeldkwaliteit, transformatie en herbestemming, collectief particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast geeft Peter van Assche les aan diverse Academies voor Bouwkunst, begeleidt ontwerpprocessen en leidt workshops met experts en omwonenden. Ook is hij freelance-auteur op het gebied van architectuur en stedenbouw en heeft vele publicaties op zijn naam staan.Peter van Assche was eerder welstandslid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten in Amsterdam, waar over zowel aanvragen van monumenten in het beschermd stadsgezicht als nieuwbouw op IJburg advies wordt verstrekt.

Curriculum vitae Galema

Wijnand Galema (1967, Den Haag) heeft zijn studie Kunst- en Architectuurgeschiedenis gevolgd en in 1993 afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is werkzaam geweest bij de gemeente Groningen bij de afdeling monumenten. Vanaf 1994 is hij actief in Rotterdam: als coördinator van het Inventarisatie Project Wederopbouw, als beleidsmedewerker Monumenten en als programmaleider AIR Foundation. Met name de laatste jaren verricht hij vele werkzaamheden als freelancer of als zelfstandig architectuurhistoricus. Dit omvat vooral cultuur- en architectuurhistorisch onderzoek in de gehele breedte van het vakgebied met een accent op de naoorlogse architectuur. Wijnand Galema bekleedt diverse adviesfuncties op het gebied van erfgoed, waaronder lidmaatschap van de Commissie Welstand en Monumenten Rotterdam en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zoetermeer. Hij geeft met regelmaat gastcolleges en lezingen voor verschillende onderwijs- en culturele instellingen, waaronder aan de VU Amsterdam en de TU Delft, en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

Curriculum vitae Grosfeld

Pascal Grosfeld (1967, Venlo) studeerde in 1994 cum laude af aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na gewerkt te hebben voor Wim van den Bergh Architect in Maastricht en Dirrix van Wylick Architecten te Eindhoven startte hij in 1996 zijn eigen bureau Grosfeld Van der Velde Architecten. Hij won een aantal prijsvragen en realiseerde in 1997 in samenwerking met Oomen Havermans Waltjen Architecten het Breda"s museum en stadsarchief op het Chasséterrein in Breda in het masterplan van OMA. Hij won in samenwerking met Bart van der Velde in 1999 Europan 5 in Turku, Finland en in 2000 de prijsvraag voor een eigentijdse Buitenplaats in Breda. Hij realiseerde diverse woonhuizen, kantoor- en bedrijfsgebouwen, huisartsenpraktijken en woningbouwprojecten. Van 2006 tot 2012 was Pascal Grosfeld lid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Breda en van 2009 tot 2012 voorzitter van de kleine commissie. Pascal Grosfeld heeft zitting gehad in jury’s en beoordelingscommissies van prijsvragen. Daarnaast is hij mentor op de Academie van Bouwkunst in Tilburg.

Curriculum vitae Kijne

Hanneke Kijne (1969, Prospect, Australië) is in 1995 als landschapsarchitect afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit van Wageningen. Na haar studie heeft ze als ontwerpster op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw een jaar gewerkt bij HOSPER NL. Aansluitend werkte ze als landschapsarchitect voor de gemeente Velsen en als projectleider en ontwerpster bij Okra landschapsarchitectuur in Utrecht, maar keerde in 2002 weer terug naar haar eerste werkgever, nu als mede-eigenaar, projectleider en ontwerpster. Zij is betrokken geweest bij diverse grote ontwerpopdrachten voor zowel landschapsarchitectuur als stedenbouw, zoals het inrichtingsplan voor het Wilhelminaplein in Leeuwarden, de inrichting van het openbare domein Kievit fase II in Antwerpen en het masterplan openbare ruimte in Perm (Rusland). Voor deze en meerdere projecten zijn ontwerpprijzen toegekend. Haar vakkennis deelt Hanneke Kijne in diverse commissies, jury’s en als deelneemster aan workshops. Via gastdocentschappen o.a. aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en de Academie brengt zij haar kennis over. Daarnaast is zij vakcoördinator stedenbouw en landschapsarchitectuur van PEP (Professional Experience Program).

Curriculum vitae Schenk

Marijn Schenk (1973, Delft) is in 1999 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Samen met Bart Reuser won hij de ARCHIPRIX 2000 met het project Het Gelaagde Land. Na vanaf 1996 gewerkt te hebben bij One Architecture en in 1998 bij West 8, richtte hij in 1999 het bureau NEXT architects op. Als projectarchitect heeft Marijn Schenk vele projecten op zijn naam staan waaronder het gemeentehuis van Bloemendaal, buitenplaats Huis te Wiel en het Elastisch Perspectief in Barendrecht. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de werkzaamheden van verschillende omvangrijke infrastructurele en stedenbouwkundige projecten zoals de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in combinatie met een Montessorischool in Utrecht, de Melkwegbrug in Purmerend en de stedenbouwkundige visie voor Delfzijl. Diverse prijzen en toekenningen heeft hij de afgelopen jaren in de wacht gesleept. Vanaf 2013 is Marijn Schenk lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amstelveen en van de Commissie voor Welstand en Monumenten in Amsterdam. In diverse jury’s en adviescommissies heeft en had Marijn Schenk zitting. Geregeld vervult hij onderwijstaken als docent en gastcriticus aan o.a. Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, Academie van Bouwkunst Amsterdam en Rotterdam, de Masters Design Academy Eindhoven.